петък, 7 ноември 2014 г.

                   

         Вибрацията на река Дунав владее 

                         Средата на Земята !                               
           

                             
 Cafe ... с мен !
Вибрацията  : Дънов  -  Данувий  -  Дунав 


Изворът на потока Дунав в замъка „Фюрстлих Фюрстембергишес шлос“ край Донауешинген


            Съществува ЛЕГЕНДА , че началото на река Дунав е потокът Дунав, който извира в пределите на замъка „Фюрстлих Фюрстембергишес шлос“ край Донауешинген.             Този КАРСТОВ ИЗВОР е каптиран през 18 век и водата му е отведена чрез тръбопровод под земята на замъка. 
         През 1895 г. Адолф Хеер изгражда скулптурна композиция над кръглия басейн на потока Дунав, която изобразява майка Баар, която сочи пътя на младия Дунав. Няколкостотин метра след извора на потока той се слива с река Бригах, а тя от своя страна след километър и половина се слива с река Брег и дава началото на река Дунав. 
        От това място тя тече на югоизток в продължение на 2859 km, вливайки се чрез делта  (граничеща с Украйна) в Черно море на румънска територия. 
        Дунав е втората по големина река в Европа (след Волга)
Тя е единствената голяма река в Европа ,кочто тече в посока от Запад на Изток .
    Извира от платото Баар в планината Шварцвалд (Черна планина ) и се влива в ...Черно море  !!!
    Река Дунав преминава през 10 държави : Германия,Австрия , Словакия.
Унгария, Хърватия , Сърбия , България , Румъния ,Молдова и Украйна .    
              Името на река Дунав (често членувано Дунавът/Дунава) на немски е Donau, на словашки - Dunaj, на унгарски -Duna, на хърватски - Dunav, на румънски - Dunărea, на сръбски - Дунав, на украйнски - Дунай. Всички изброени имена произлизат от латинското  Danubius, което е и име на речно божество . 
Данувий (лат.: Danuvius, Danubius) е келторомански речен бог на река Дунав .
Най-прочутото изображение на Бога е на Траяновата колона в Рим , където Данувий е показан като типичен речен Бог с голяма прилика с римския Нептун .                                                            Речен Бог Данувий, 150-250 сл.н.е. (Римски музей, Виена)    Ще ви разкрия една тайна .
 В българският език буква "А" е първа буква и в нумерологиятя има числена стойност 1 (Единица) . Буква "Ъ" е 27-ма буква и има нумерологична стойност 9 (Девятка ,защото 2+7=9 )
    Както при годишният кръг Време има Голям и Малък Кръг Време ,
така и в българската азбука буквите образуват Голям Кръг ( буквите от "А" до "Ъ", т.е. от 1 до 9 ) и Малък Кръг (буквите "ь","ю","я" ,т.е. 3 букви )
      Както при числата където всичко започва с 1 и свършва с 9 ,така и азбуката ни започва с А и завършва с Ъ . Останалите 3 букви са друго ниво на вибрация и образуват Божието Триединство .
      Разказах ви това за да ви обърна внимание на Първата и Последната буква от Големия Кръг букви - това са "А" и "Ъ" !
          Само ще маркирам ,че в българският език буква "А" потъмнява в буква "Ъ" !
        Буква "ъ" е буквата ,която е първа гласна буква в имената на държавите от Балканския полуостров ! 
        Това са България,Хърватия,Сърбия,Гърция!
         Няма друга държава в света ,която в името й - първия гласен звук да е буква "ъ" !
         Буква "Ъ" е космическа вибрация ,която издава връзката ни с Божествеността и е "последното камъче в мозайката " на съвършеното вибрационно многообразие на Космоса .
          Другите народи не могат да произнесат тази космическа вибрация или изпитват огромно затруднение при изговора й .
           Ето защо тези народи ,които са на Запад от България произнасят "Ъ" -като "У". (България -Булгария)
            На Изток от нас в Русия произнасят "Ъ" - като "О" (България -  Болгария)
            Така стигам до едно много важно уточнение . 
            Буквите "Ъ" , "У" ,"О" имат изключително близка ,сродна вибрационна среда и се движат (разпространяват в пространството) с почти еднаква вибрационна скорост . Образно казано : ТЕ СА "ПЪРВИ БРАТОВЧЕДИ".
            Когато през миналия  век са казвали ,че Балканите са "барутното буре" на Европа , не са осъзнавали това ,че тук е Средата на Земята и ,че в тази Среда се произнася една буквена вибрация ,която е непреведима на други езици и другите народи я произнасят ,погрешно или неточно ,заменяйки я с другите две вибрации.
 На Космическо ниво това поражда проблем ,защото се получава разминаване между Космическите и Земните вибрации.
              Най-простичко казано - когато им говорим - другите не ни разбират точно ,а приблизително .
           На самите Балкани  , 4-те държави с първа гласна буква "Ъ" Изписват и изговарят по различен начин буквата и това допълнително обърква света .
 Гърция се изписва с "е' -  Grece .
  Сърбия е "забранила" използуването на буква "ъ'.
Хърватия  я изписва с "о" - Кроатиа .
Само България произнася и изписва буква "ъ" така ,както Бог иска .


   Много накратко и много непълно само ви подсказах една "ключова"особеност на българският език ,спрямо другите езици произтичаща от това ,че живеем в Средата на Света и че сме "право" свързани с Божествеността !
 Сега искам да се върна на темата за река Дунав . Дунав е единствената голяма река ,която тече от Запад на Изток през Европа. Движението на нейните води пораждат вибрации свързани с нейната първа гласна буква в името й - буквата "у"  - и това създава общност от държави (в долното течение на реката) , които имат първа гласна в имената си буквите "у" , "ъ" , "о" !!!
С буква "о" - Словакия и Молдова .
С буква "ъ" - Хърватия , Сърбия , и България . 
С буква "у" - Унгария ,Румъния и Украйна .
Дунав не преминава през други страни от региона ,но е повлияла  ,формирайки и  тяхната вибрационна среда .
Това са Босна , Словения ,Косово ,Гърция .
  Водите на р. Дунав се вливат в Черно море ,което е обградено само с държави с буквата "у" - Румъния, Украйна ,Русия , Грузия,Турция,и България (която другите изписват Булгария )


 Улм (първи град по течението на реката) , Гюнбургц ,  ("ю" -съдържа "у") Будапеща унайварош , Вуковар , Русе , Тутракан  Джурджулещ, Турну Северин ,   ,  Турну Мъгуреле ,  Гюргево , , , Тулча , Сулина   (последния град по течението на реката).
  Градове в близост до реката - Букурещ, Суботица , Шумен , Търново ...


( Следва продължение)

Няма коментари:

Публикуване на коментар