петък, 22 август 2014 г.


                        Cafe ... с мен !

                               22 . 08.2014 г.Всичко започва от Бог !
Той създава Света - Пространството и Времето .
Това са Материята и Духът  .
Разполага ги на Кръст .


Вертикалната отсечка е Духът , мисълта , мъжкото начало .
Хоризонталната е  Материята , Пространството , Хоризонтът , мекият женски принцип .Кръстосването на две противоположности , каквито са Духът и Материята и  Пространството и Времето , т.е. създаването на Кръст поражда условието да има 4 края на фигурата , разположени два по два диаметрално един срещу друг . Така се раждат посоките в Пространството . Те са : Север , Изток , Запад и Юг .
 На английски : Nord , East , West , Sout  .ТОВА НЕ ГО ПИШЕ В КНИГИТЕ !
На български   - " NEWS  " се превежда ,като НОВИНИ .
Всъщност това е абревиатура от началните букви на 4-те посоки на света ;
 "N" - NORD ( СЕВЕР )
  "E "  - EAST ( ИЗТОК )
  "W"- WEST (ЗАПАД )
   "S" - SOUT ( ЮГ )


КОГАТО НАПИШЕШ ДУМАТА  " NEWS " - ТИ СЪЗДАВАШ КРЪГОВ СИМВОЛ ,Т.К. 4-ТЕ ПОСОКИ ОБХВАЩАТ ЦЯЛОТО ПРОСТРАНСТВО ОТ 360 ГРАДУСА .Защо посоките на света са разположени именно по този начин на картата?

Отговорът е – защото античните географи отначало са описвали териториите на север от Средиземно море.


Ориентацията на картата, при която север се намира в горната част на картата, е традиция, възникнала в Античността. Вероятно този избор е бил обусловен от очертанията на известното в този момент ойкумене(обитаем свят) - Средиземно море и неговото крайбрежие. Най-добре били изследвани земите, разположени на север от Средиземноморието, така че картата представлявала разтеглен правоъгълник, запълнен основно отгоре, тоест в северната част.
За условността на този избор говори и фактът, че на китайските карти от това време в горната част е разположен… юг, а на по-късните арабски карти – изток. В Средните векове, когато културата на Античността била в упадък, а знанието било съсредоточено в манастирите в Европа, ориентацията на европейските карти добива богословски характер: в центъра на картата бил поместен Йерусалим, а отгоре бил изток, където, според библейските предания се намира раят.
Но издадените през XV век «География» и атлас на Клавдий Птолемей, създадени през II век, върнали към живот отново античната ориентация. Широкото приложение на компаса, чиято стрелка сочи на север, укрепило тази традиция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар