сряда, 30 юли 2014 г.

Краят на Времената 


Cafe ... с мен !

30.07.2014 г. СИМВОЛЪТ НА ВЕЧНОСТТА 
ДВА ПЯСЪЧНИ ЧАСОВНИКА ( МАКАСИ )Огромна Космическа грешка е да се смята , че полюсът на Земята прави пълен Кръг в Пространството за 20160 години !?
Първо : Няма човек живял толкова време за да докаже на практика това .
Второ : Ако се използва информация от изчисления  на древни Календари ,явно не се отчита ,че в древността хората не са използвали хилядите при броене .
Използвали са само стотици ,десетици и единици .Това е наложило появата на десетичната точка ,която отделяла стотиците от десетиците .
9 е последната цифра от 1 - 9 !
 Ето защо се е брояло до
 999999 !  6 цифри ! 
Цифрата 6 се е смятала за число на абсолютната пълнота и завършеност . Гърците наричали 6 -та - Хексада  !
Това се е изписвало така : 999, 999 - което е означавало 
999 стотици ,
99 десетици ,
9 единици  !

Трето : В Библията най - големият пророчески период е 2300 денонощия ! Това са Звездни денонощия и са равни на 2 300 години на Земята . Това пророкува  пророк Даниил , като го съотнася към  КРАЯ НА ВРЕМЕНАТА !
В Библията няма такъв период от 20 хиляди години !
А , на Библията трябва да се вярва ! Да не вярваш в Библията ,значи да не вярваш в БОГ !
Четвърто : Според специалистите Южният полюс описва пълна окръжност в Пространството за 20160 г.
Не съм виждал древен Календар ,но явно тези специалисти не отчитат фактът ,че в древността се е използвала десетичната точка .Ако я поставим  за да разделим стотиците от десетиците  , ще получим числото 20 . 16 !
Нулата е Всичко и Нищо ! Тя е Бог ! 
20 . 16 всъщност означава :
- 20 стотици ( 2000 години )
- 1 десетица ( Десет години )
- 6 Единици ( 6 години )
Това прави - 2016 години по начина , по който ние днес броим числата .
И навярно означава ,че 2016 - та година е свързана с Края на Времената  (така както е описано в Библията )
Пето :  В Старият Завет , Пророчеството на Даниил завършва така  :

" И от времето когато се премахне всегдашната жертва , и се постави мерзостта ,която докарва запустение ; ще има хиляда двесте и деветдесет дена  ." (Дан 12:11 )
   " Блажен ,които изтърпи и стигне до хиляда и триста и тридесет и пет дена ( Дан 12:12)


  ( Тъй като Пророчеството касае България ,Апостолът на Свободата ,Васил Левски и Краят на Времената  ( Вижте постингът "Юлско утро " от 01 .07 . т. год . ) За да разберем какво казва пророк Даниил в  Глава 12 : 12 трябва да съберем годината на създаване на българската държава  - 681 -ва година със посочените от Даниил години . Те са 1335 години !  )

1335 пророчески години  +  681 -ва година  =  2016  !!!

 Пророк Даниил също е посочил ,че Краят на Времената ще се случи през 2016 -та година  ! Както вече казах - на Библията трябва да се вярва !

Шесто :  Земната седмица има 168 часа ! Звездната ,Космическа седмица има 168 дни . Това означава , че в Годишния Кръг Време  има 2 седмици и 24 дни , т.е. Годината на Земята е 2 Звездни седмици и 1 Звезден ден .
В числа ,това изглежда така :
 168 дни + 168 дни = 336 дни = 2 Звездни седмици !
Остават 24 дни  ( 1 Звезден ден ) до затваряне на Кръга Време , от 360 дни ! И разбира се не забравяме ,че Бог има 6 Дни ,които са извън дължината на Годишния Кръг Време . Това обаче не е предмет на разглеждане в момента  .
            Това ,което ни интересува е 336 дни на Земята ,които са 2 Звездни седмици .

     Ако разделим 2016 -та година ,на "Образа на Времето "- Шестте дни на Сътворението се получава ... 
             ... 2016 : 6 = 336 !!!

Годините ,които бяха посочени като евентуален Край на Света - 2000 -на година и 2012 -та година не се делят на 6-те Божи дни !

                      2000 : 6 = 333 . 33333
   И ...             2012 : 6 = 335 . 33333 ....


Мисля ,че срещу това няма какво повече да се каже !
 Когато фактите говорят ... 
                           ... и Боговете мълчат !


                 

Няма коментари:

Публикуване на коментар